Македонски визуелни уметници: Јане Чаловски

Надворешни активности | Јане Чаловски | КСП-Центар Јадро | 16 јули, 2021 година

Во текот на последните години бевме сведоци на недостаток на континуитет или структурирана историографија што ја следи и третира македонската визуелна сцена. Многу наши уметници имаат многу богата продукција и под многу тешки услови успеваат да ги изложат своите дела на релевантни изложби дома, во Европа и светот. За жал, поради системското занемарување на институциите и медиумите, нивните дела и успеси не се доволно презентирани пред пошироката јавност. Оттаму, сметавме дека преку овие презентации и разговори во живо со истакнати автори ќе успееме во поголема промоција како и генерациско поврзување што ќе помогне во воспоставувањето на континуитет и интензивирање на дијалогот на локалната уметничка сцена. Во рамките на 10-те предавања/презентации, уметниците ќе направат преглед на своето творештво или ќе претставатизбор од своите најрепрезентативни проекти.

Што беше прво, авокадото или ножот за лупење?

Едукација | P4CA – Partnership for Creative Apprenticeships Project | Хип - хоп проект: инспирирање заедници | Клелија Живковиќ, интердисциплинарна дизајнерка | 7 јули, 2021

Што беше прво, авокадото или ножот за лупење? Прочитајте ја нашата најнова статија, интервју со Клелија Живковиќ, трансдисциплинарна дизајнерка од Проектен простор Прес ту егзит

Претставување на Јане Чаловски

Надворешни активности | Јане Чаловски | Art House Chanel | 8 јануари 2020 година

Art House е проект кој сака да изгради мост на комуникација и дијалог помеѓу локалната сцена и придонесот на меѓународните ликови од уметноста и културата.

Art House Chanel претставува 40-минутни интервјуа со протагонисти на уметничката сцена во земјите од Југоисточна Европа - Анри Сала, Билјана Џурчевиќ, Бригита Антони, Дриант Зенели, Флака Халити, Нада Прља, Шејла Камериќ, Селма Селман, Сокол Беќири, Јане Чаловски.

Хибридни институции за хибридна култура

Надворешни активности | Јане Чаловски  | ЈАДРО Асоцијација на независната културна сцена | Хибридни институции за хибридна култура  | 15 декември, 2020

ЈАДРО Асоцијација на независната културна сцена прeтставува

Јавна дискусија со Филип Хорст (KUNSTrePUBLIK & ZK/U, Berlin), Марко Клаусен (Princess Gardens and Neighborhood Academy, Berlin), Елена Велјановска (Disruption Network Lab, Berlin) и Јане Чаловски (Јадро, Скопје).