Претставување на Јане Чаловски

Надворешни активности | Јане Чаловски | Art House Chanel | 8 јануари 2020 година

Art House е проект кој сака да изгради мост на комуникација и дијалог помеѓу локалната сцена и придонесот на меѓународните ликови од уметноста и културата.

Art House Chanel претставува 40-минутни интервјуа со протагонисти на уметничката сцена во земјите од Југоисточна Европа - Анри Сала, Билјана Џурчевиќ, Бригита Антони, Дриант Зенели, Флака Халити, Нада Прља, Шејла Камериќ, Селма Селман, Сокол Беќири, Јане Чаловски.

Хибридни институции за хибридна култура

Надворешни активности | Јане Чаловски  | ЈАДРО Асоцијација на независната културна сцена | Хибридни институции за хибридна култура  | 15 декември, 2020

ЈАДРО Асоцијација на независната културна сцена прeтставува

Јавна дискусија со Филип Хорст (KUNSTrePUBLIK & ZK/U, Berlin), Марко Клаусен (Princess Gardens and Neighborhood Academy, Berlin), Елена Велјановска (Disruption Network Lab, Berlin) и Јане Чаловски (Јадро, Скопје).

Хип - хоп проект: инспирирање заедници

Едукација | P4CA – Partnership for Creative Apprenticeships Project | Хип - хоп проект: инспирирање заедници Ѓорѓи Пулевски | 1 јули, 2020

Проектот Хип хоп: Инспиративни заедници започна во јуни 2020 година како дел од јавната програма на Социо-културниот простор Центар-Јадро поддржан од Швајцарската амбасада во Република Северна Македонија и Министерството за култура на Република Северна Македонија.

Македониум: Драматургија на незавршеното

Истражувачки проект и публикација | Јане Чаловски и Христина Иваноска | Македониум: Драматургија на незавршеното | Декември, 2020

Најновиот истражувачки и интердисциплинарен проект на уметниците Јане Чаловски и Христина Иваноска со работен наслов „Македониум: Драматургија на незавршеното“ ги третира архивите и политиките на помнење и заборавање преку уметничка интерпретација на архивски и други наоди поврзани со доцната фаза на модернизмот во Македонија, во конкретниов случај со споменичниот комплекс „Македониум“ во Крушево.  Овој проект е надоврзување на нивниот досегашен уметнички интерес поврзан со прашања за дефрагментарни истории, наративни спекулации и политики на репрезентација во контекст на заборавени сведоштва за минатото. Нивните индивидуални и заеднички проекти фoрмираат визуелни формации на (не)документираното низ различни уметнички форми почитувајќи го соодносот помеѓу документаристиката и уметничкото дело како и начините на кој артефактите го предизвикуваат имагинативниот и фиктивниот простор.