ArtLeaks

ArtLeaks е колективна платформа иницирана од интернационална група на уметници, куратори, историчари на уметност и професионалци, како реакција на злупотребата на нивниот професионален интегритет и отвореното прекршување на работничките права.

1

Breaking the Silence on the Art World: ArtLeaks Gazette Launch @ Brecht Forum (May 4th, NYC)