Eva and Franco Mattes / Bienalle.py

Ива и Франко Матес (Eva and Franco Mattes) се родени во Италија. Работат под псевдонимот 0100101110101101.org и се вбројуваат во интернет уметниците од вториот бран.

http://0100101110101101.org/
http://www.0100101110101101.org/home/biennale_py/

2Biennale.py code

3
Perpetual Self Dis/Infecting Machine, hand made computer infected with Biennale.py