Daniel Garcia Anduhar

Даниел Гарсиа Андахур (Daniel Garcia Anduhar) е уметнички теоретичар, активист и визуелен уметник кој работи и живее во Барселона. Работи под називот ТТТP –Технологија за народот и ги истражува виртуелноста, автентичноста, спонзорствата, медиумите и моќта преку новата технологија.

http://www.danielandujar.org/cv-srpski/