Intima | Igor Štromajer

http://www.intima.org
Intima Virtual Base

Игор Штромајер (Igor Štromajer)  - Intimate Mobile Communicator ги истражува тактичките, емоционални парауметнички активности, интимната герила и трауматични ниско технолошки комуникациски стратегии. Неговите дела се изложувани на голем број на изложби и во околу шеесет градови, каде има добиено и повеќе награди (Москва, Хамбург, Мадрид, Марибор).

5