Mark Napier

Марк Непиер (Mark Napier) е пионер во дигиталната и интернет уметноста. Работи и живее во Њу Јорк. Тој го истражува потенцијалот на интернетот како јавен простор за делување на уметноста.

http://marknapier.com/
http://marknapier.com/netflag

9net.flag
A flag for the Internet

2002 http://tflag.guggenheim.org