Matthew Fuller/ Colin Green/ Simon Pope Web Stalker

Метју Фулер, Колин Грин и Симон Поуп - The Web Stalker настојува да биде нова форма на интернет пребарувач во кој на местото на традиционалните врски – urls се појавуват концентричнии кругови кои се всушност самите врски.

10i/o/d 4: The Web Stalker

http://www.archimuse.com/mw98/beyond_interface/fuller_fr.html
http://bak.spc.org/iod/