Mongrel

Mongrel е платформа во која учествуваат луѓе и машини, кои создаваат социјално ангажирани културни дела. Основана е во 1997 како проект во кој соработуваат тројцата основачи (Matsuko Yokokoji Graham Harwood, Richard Pierre Davis) и во кој даваат инструкции за програмирањето и градењето на нивен софтвер и хардвер.

http://v2.nl/archive/works/heritage-gold-1-0

11Mongrel, Heritage Gold Project, 1998