Telestreet

Telestreet е италијанско движење коешто поставува пиратска телевизија во неколку градски области во Италија. Движењето започнува во Болоња со мала емитувачка станица OrfeoTv којашто била основана од теоретичарот за медиуми и активист Франко „Бифо“ Берарди; од јуни 2002 година ова микро-ТВ емитува по неколку часа дневно на растојание од 200 метри.

15

http://archive.org/details/telestreet2
http://www.telestreet.it/
http://www.youtube.com/watch?v=2EKQNtLXm4o
http://datacide.wordpress.com/2008/07/