The Critical Engineering Working Group

The Critical Engineering Working Group е група којашто смета дека технологијата е најтранформативниот јазик на нашето време, која ги оформува нашите движења, комуникација и размислувања. Целта на The Critical Engineering е да истражи и проучи овој јазик откривајќи го неговото влијание. Колку е поголема зависноста кон технологијата, толку е поголема потребата да се проучи и разоткрие нејзиното функционирање. 

http://criticalengineering.org/


Џулијан Оливер е уметник од Нов Зеланд, стациониран во Берлин. Неговите проекти и повремени рецензии се презентирани во многу музеи, меѓународни уметничко-електронски настани и конференции како што се  Tate Modern, Transmediale, Ars Electronica.

 

16

The Transparency Grenade, Network intervention device, exploit enactor 2012

http://julianoliver.com/output/category/projects


Дања Василиев (Danja Vasiliev) е инженер роден во Санкт Петербург кој живее и работи во Берлин. Почнувајќи од 1999 година тој е вклучен во меѓународни настани за компјутери и технологија, изложби и семинари. Тој ги проучува системите и мрежите преку „антидисциплинарно“ експериментирање со хардвер и софтвер.

http://k0a1a.net/
http://k0a1a.net/danja/

17

PRISM (The Beacon Frame) - prototype built and exhibited during Art Hack Days Berlin. The resulting project will be shown at Transmediale 2014 on the 29th January 2014 in Berlin, Germany. In collaboration with Julian Oliver.