The Yes Men

The Yes Men (Енди Билбаум и Мајк Бонано) се двајца активисти познати по нивните сатирични интервенции на бизнис настани, на интернет, на телевизија, на улица. Автори се на неколку книги, одржуваат меѓународни предавања за уметноста и општествените промени. Основачи се на Yes Lab којашто е образовна организација, која е посветена на обучување на новата генерација активисти.

http://theyesmen.org/

18