Vuk Cosic

Вук Ќосиќ (Vuk Ćosić) е еден од пионерите на net.art движењето, кој делува и е активен од 1994 година. Неговите дела ги одразуваат политичките, концептуалните и филозофките проблематики. Во полето на негов интерес е ASCII код, како и вкрстувањето на тестот и комјутерскиот код.

http://www.ljudmila.org/~vuk/