АРХИВА-ЛИНКОВИ


Ada web

Ада е интернет страна која има за цел да овозможи полесен пристап и дијалог на визуелните уметници од различни провиниенции со интернет корисниците.

http://adaweb.walkerart.org/
nota/messages/read_ada.html


Aksioma -  Institute for Contemporary Arts

Институтот за современа уметност Аксиома е непрофитна културна институција со седиште во Љубљана. Во фокус на интерес на овој инситут се проектите кои ги аплицираат новите технологии со цел да се истражи и да се разговара за структурите на (пост)модерното општество.

http://www.aksioma.org/ ...


Anonymous

Anonymous е интернационална мрежа на хактивисти и анархистички ентитети. Групација која нема хиерархиска структура и која оперира врз база на идеи, а не под нечии директиви.

http://www.anonyops.com/


Culture Maschine

Culture Maschine е интернационално списание за култура и теорија. Основано 1999, има за цел да биде отворено, експериментално и истражувачко списание.

http://www.culturemachine.net/index.php/cm/issue/archive


Cona Institute

Cona Institute е формиран во 2007 година од страна на Ирена Пивка и Бране Зорман како непрофитна културна институција. Главните активности на Cona се поврзани со продукција на современи уметнички проекти кои се во корелација со општеството, технологијата и просторот.

http://www.cona.si/


Egon March Institute

Институтот Egon March е формиран од страна на Словенецот Марко Кошник, пионер во уметноста на новите медиуми во 1986 година. Осмислен како платформа за заеднички истражувања на уметници кои своите уметнички активности ги изведуваат во различни медиуми.

http://egonmarch.org/institute/index.html


FibreCulture Journal

Списанито FibreCulture Journal е интернационално списание кое потикнува предавања кои од истражувања се прошируваат во критички теории, сознанија и практики. Соработува со оние кои работат во современите дигитални и интернет медиуми.

http://fibreculturejournal.org/


Geert Lovink

Герт Ловинк е теоретичар на медиуми и критичар. Професор е на European Graduate School, како и на Hogeschool van Amsterdam, каде го основа Institute of Network Cultures. Како теоретичар, актвист и критичар, Ловинк придонел во развојот и формирањето на мрежата.

http://geertlovink.org/texts/


GVR Institute for Contemporary Arts

Институтот ГВР (GVR) е организација за продукција на современа мултимедиа и визуелни уметности. Основан е во 1992 од Владо Г. Репник и од неодамна институтот се фокусира на продукција на интернет и интермедиални проекти.

http://www.babalan.org/


Hackershelf.com

Hackershelf е интернет "магацин" со слободен пристап на учебници, кои тематски се поврзани со програмирањето.

http://hackershelf.com/browse/


Hacklub KIKA

Хаклаб КИКА е првиот отворен простор во Македонија во кој се собираат сите заинтересирани за споделување и усвојување на знаење поврзано со технологијата, слободниот софтвер, слободна култура, компјутери, електроника. Целта на оваа автономна зона е да се поттикне и подржи креативната употреба на технологијата, како и промоција на слободниот софтвер, социјалните медиуми и јавниот Интернет.

http://b10g.spodeli.org
http://hackerspaces.org/wiki/KIKA
https://wiki.spodeli.org/Hacklab


Institute for Applied Autonomy

Институтот за применета автономија (The Institute for Applied Autonomy) е основан во 1998 година како центар за истаржувања и развој на технологијата. Целта на институтот е да обезбеди технологии кои би ја дополниле автономијата на активистите.

http://www.appliedautonomy.com/index.html


Institute of Network Cultures

The Institute of Network Cultures е формиран во 2004 година и негов фокус на делување се интернетот и други форми на медиуми. Целите на ИНК се да се создаде отворена организациска форма кадешто индивидуалните и организациските идеи можат да бидат унапредени во институционален контекст.

http://networkcultures.org/wpmu/portal/about/
http://networkcultures.org/wpmu/portal/publications/


LINK Center for the Arts of the Information Age

LINK Центарот е мултифункционален центар кој го промовира уметничкото истражување со нови технологии и е со критички пристап кон суштествените проблеми во информатичкото доба.

http://www.linkartcenter.eu/about
http://editions.linkartcenter.eu/


Ljudmila Art and Sience Labaratory

Лабараторијата за уметност и наука Људмила е основана во 2010 и нејзината цел да ги поврзе истражувачките практики, технологијата, науката, уметноста и граѓанското општество. Лабараторијата прави заложби за развој и популаризација на отворени културни политики, слободен софтвер и начини на негова дистрибуција.

http://wiki.ljudmila.org/Naslovnica


MaMa, Instute for multumedia

МаМа е нет културен клуб со седиште во Загреб, основан во 2000 година. Како културен центар го подржува развојот на нови уметнички и културни пракси поврзани пред се со развојот на комуникациската технологија и новите тенденции во уметноста и теоријата.

http://www.mi2.hr/


MetaMute

Mute е интернет списание кое го проучува социјалните, економските, политичите и културните формации на интернет заедниците, како и врската меѓу технологијата и продукцијата на новите социјални релации.

http://www.metamute.org/


Monoskop

Моноскоп е веб апликација за истражување во историјата на уметноста, културата и медиумските технологии.

http://monoskop.org/log/


Post Media Lab

Пост Медиа Лаб е сместена Лунебург. ПМЛ и развива програма која подржува уметници, теоретичари, информатичари и слично, помагајќи во продукција на интернационални јавни настани.

http://www.postmedialab.org/welcome-post-media-lab
http://www.metamute.org/editorial/lab/remaking-media-practices-%E2%80%93-tactical-media-to-post-media#


Projekat Atol Institute

Projekat Atol Institute е непрофитна културна институција создадена во 1992 од страна на концептуалниот уметник Марко Пељхан. Активностите кои ги има оваа институција се уметнички продукции, научни истражувања, како и развој на технолошки прототипови.

http://www.projekt-atol.si/portfolio/


Richard  Matthew Stallman

Ричард Метју Сталмен е еден од водечките фигури кој се залага за користење на слободен софтвер, а воедно е и основач на движењето Слободен софтвер, проектот ГНУ и Фондацијата за слободен софтвер. Од крајот на минатиот век, Сталман својот работен ангажман го фокусира на едуцирањето, информирањето и подигнување на свеста за слободен софтвер, како и  борбата против патентирање на софтверски идеи и изменување на законските регулативи за заголемување на авторските права.

http://www.stallman.org/


Rhizome.org

Ризом е интернет страница на која се подржуваат уметнички практики кои ја користат технологијата и која е посветена на презентација, архивирање, креирање и критика на истите. Преку отворени платформи за размена и соработка, страницата ги подржува и овозможува ширење на различните заедници.

http://rhizome.org/about/


Tactical Media Files

Tactical Media Files претставува извор на документација кој е под континуирано дополнување. ТМФ е оформен како жива архива чија цел е да креира активеб извор кој може да биде користен со намера да ги поврзе тековните практики и мемории од минати настани.

http://www.tacticalmediafiles.net/article.jsp?objectnumber=38519&;pagetype=about
http://yenimedya.wordpress.com/2013/06/18/the-power-of-social-media-the-helplesness-of-traditional-media-and-direngeziparki-direnankara-direnizmir-an-analysis-of-the-alternative-informatics-association/


The Thing

The Thing е непрофитна организација која е посветена на развој на новат култура, на медиумите и уметноста.

http://post.thing.net/node


transmediale/art&digitalculture

Трансмедиале е фестивал кој се одржува во Берлин и на кој се евидираат новите врски помеѓу технологијата, културата и уметноста.

http://www.transmediale.de/portal


V2_Institute for the Unstable Media

V2_  е интердисциплинарен центар за уметност и технологија на медиумите во Ротердам. Самиот центар нуди платформа каде што уметниците, истражувачите, теоретичарите од различни области, како и програмери и инжењери можат да ги споделат своите искуства и знаења.

http://v2.nl/
http://v2.nl/organization


World Information.org

World Information.org е колаборативен обид на организации и индивидуалци кои се директно засегнати со проблематиките на партиципативната вклученост во информатичките комуникациски технологии.

http://world-information.org/wio/about/992539036