Јованка Попова

Јованка Попова (1980, Скопје) дипломирала на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за Историја на уметноста и Археологија. Магистрант е на Институтот за Историја на уметноста, насока - современа уметност. На истиот институт, била ангажирана како демонстратор по предметот “Македонска современа уметност”. Соработувала на повеќе научни и истражувачки проекти од областа на историјата на уметноста. Учествувала на неколку меѓународни конференции и работилници (Deschooling Classroom, Скопје и Белград;  „Социјалните и духовните аспекти на материјалната култура”, Охрид; „Читање на градот: Урбан простор и меморија / Паметење“, Скопје и Берлин; Aesthetics and Techniques of Lines between Drawing and Writing, Kunsthistorisches Institut, Фиренца; International Symposium on Visual Culture, Mobility and Fantasy in Visual Culture, Истанбул; Интернационален симпозиум „Кураторски размени“, Скопје; Ecologies of the Visual-3td Visual Culture in Europe Meeting, Трондхејм). Курирала повеќе изложби од областа на современата уметност во Македонија. Работела на неколку домашни и интернационални кураторски проекти (Скопски Урбани Приказни, DVD Project, Alarm Container, ALARM 2:1, перформативен настан „5 минути независност“, Скопје: Врвна колекција на лични сеќавања 1960-2000 вол.1, дискурзивен настан Жена и пол“, Фестивал за современи уметности AKTO 8: „Час по природа и општество“, кураторски проект „Уметник и диктатура“, проект „Живи библиотеки, архиви на граѓанска непослушност“, итн).  Автор е на повеќе текстови и предговори во каталози од областа на современата уметност и ликовната критика. Во моментов работи како дел од тимот на проектниот простор прес ту егзит.