Еленa Тренчева

Еленa Тренчева (1980, Скопје) дипломирала на Катедрата за историја на уметност и археологија при Универзитетот “Свети Кирил и Методиј”, во Скопје. Во 2012  магистрира на истата катедра, насока современа уметност. Била координатор на проектот "Кураторски преводи", организирана од страна на Центарот за визуелни и културни истражувања, Евро - Балкан институтот во Скопје (2007). Исто така, била ко-куратор на "Арт Дијалози" годишни изложби, организирани од страна на "Smart Media", а автор е и на неколку статии на уметнички публикации и каталози. Одржала предавање на Институтот за словенска филологија, на Јагеолонскиот универзитет, во Краков, Полска (2011, 2013). Од 2011 година Елена е член на Центарот за визуелни студии во Скопје. Во 2012 учествува на Третата конфенренција за визуелна култура во Европа, одржана во Трондхајм, Норвешка. Нејзините интереси се поврзани со визуелната култура, визуелната уметност и современите уметнички теории и истражувања.