Презентација на Јованка Попова на Универзитетот Гете во Франкфурт

Интернационално претставување | презентација на Јованка Попова (MK) | конференција „Borders of Orders - Grenzziehungen, Konflikte und soziale Ordnung“ | Goethe University Frankfurt | 28 – 29 ноември, 2014

На Гете универзитетот во Франкфурт, во рамки на конференцијата Borders of Orders - Grenzziehungen, Konflikte und soziale Ordnung“, меѓу останатите учесници, своја презентација на тема „Активности меѓу форми на протест и социјално ангажирани уметнички практики“ имаше и Јованка Попова. Повеќе информации за случувањето можете да најдете на следниов линк:

 

http://www.normativeorders.net/en/events/young-researchers-conferences