„Како да направиш фестивал со 100 евра и со 1 милион евра“ – перформанс/ игра конципирана од Ивана Васева и Биљана Тануровска - Ќулавковски

Надворешни активности| Ивана Васева и Биљана Тануровска - Ќулавковски|„Како да направиш фестивал со 100 евра и со 1 милион евра“ – перформанс/игра| Младински културен центар, Скопје | 30 октомври, 2014
 
Идејата за овој перформанс/ игра потекнува од текстот Фестивалот како „микрофизика на моќта“ (Фуко) во регионот и поранешна Југославија од Ивана Васева, Елена Вељановска и Биљана Тануровска Ќулавсковски, направен во рамките на работната група Термини (Скопје) како дел од проектот "Расшколувано знаење" во 2012. Во овој текст, промената/трансформацијата на поимот, структурата и значењето на фестивалите е дадено низ краток преглед исто како и современото поимање на терминот во контекст на земјите од Бивша Југославија. 
Васева и Тануровска - Ќулавковски развија идеја за игра која ќе испровоцира дискусија(и): под кои економски услови можеме да продуцираме нови формати на фестивалите, колку содржината и естетиката се засегнати од економијата и политиката; можеме ли да ги одржиме идеите на реформулација на фестивалите во социо-културен и политички контекст во постојана состојба на променливост - under construction?Учесници во перформансот/игра: Лабина Митевска, Славчо Димитров, Елена Вељановска, Јасмина Заложник, Милка Ивановска, Магда Липска, Ивана Ивковиќ.