Вахида Рамујкиќ- покана

 

ПРОЕКТНИОТ ПРОСТОР ПРЕС ТУ ЕГЗИТ ве поканува на презентацијата

„Оспорувани истории“
на уметницата Вахида Рамујкиќ

Место: просторот Концепт 37 (ул. Рузвелтова бр. 37, Скопје)
Дата: петок, 6-ти септември, со почеток во 19 часот.

За одговорноста пред себе и другиот, петти дел од кураторскиот проект ПЕТ ВАРИЈАЦИИ НА СТАТИЧНОСТА: ТИШИНА

// настан конципиран и реализиран од кураторката Ивана Васева

18 јули 2013 год.

Тековни активности | Кураторски проект на Ивана Васева |  настан насловен „За одговорноста пред себе и другиот“ како дел од кураторскиот проект  ПЕТ ВАРИЈАЦИИ НА СТАТИЧНОСТА: ТИШИНА | 21 часот, City Jazz Club MОЈО

„За акцијата или интрузијата во самиот живот“, дел од кураторскиот проект ПЕТ ВАРИЈАЦИИ НА СТАТИЧНОСТА: ТИШИНА

// настан конципиран и реализиран од кураторката Ивана Васева

11 јули, 2013

Тековни активности | Кураторски проект на Ивана Васева |  настан насловен „За акцијата или интрузијата во самиот живот“ како дел од кураторскиот проект  ПЕТ ВАРИЈАЦИИ НА СТАТИЧНОСТА: ТИШИНА | 21 часот, City Jazz Club MОЈО