СÈ ШТО РАБОТИ / Everything Matters Prototypes

Проектна активност | Уметници: Христина Иваноска и Јане Чаловски | СÈ ШТО РАБОТИ / Everything Matters Prototype| мај - ноември 2014

"Сѐ што работи" e проект на уметниците Христина Иваноска и Јане Чаловски кој го третира концептот за производство на прототипи на предмети кои функцираат како уметнички објекти. Намерата на проектот е да развие серија на прототипи или помали едиции на производи во соработка со занаети во изумирање, или во соработка со мали фирми чие производство е насочено кон реализирање на производи во еден конкретен медиум.

Проектот ја потенцира важноста на уметникот во креирање на било каква содржина или производ на пазарот на трудот. Оттука, тој се осврнува на проблемот со новите производствени системи, продукт на новонастанатиот транзициски систем, кои не ја препознаваат важноста на уметникот во процесот „од идеја до реализација“ сметајќи го за излишен и економски неодржлив, сведувајќи го производството на репродукција, а не на креација. И додека во големите производствени линии, во времето на социјализмот, уметникот беше дел од креативниот тим кој размислува за аплицирање на уметничкото и естетското во масовното производство, таа суштинска алка во производството исчезнува со распадот на еден економски систем во наметнатата потреба да се замени со друг. Истовремено, иако артизанот, како нова категорија на македонскиот пазар, се појави и се развива во изминатите дваесетина години, уметниците кои создаваат во полето на современата уметност скоро и да немаат никаков допринос во оваа гранка од културниот и социо-економскиот сегмент од општеството.

УМЕТНОСТА НА НЕУСПЕХОТ: афективни странци

Надворешни активности | Христина Иваноска, Јане Чаловски, Неда Фирфова | Уметноста на неуспехот: афективни странци | куратор: Славчо Димитров| Национална галерија на Македонија – Мала станица | 9 - 20 декември, 2014.

„Уметноста на неуспехот: афективни странци“ претставува групна изложба која ангажира дел од најзначајните македонски современи уметници, а со цел да ги истражат, проблематизираат и преосмислат потенцијалите за продукција на алтернативни и нехегемонски социјални и културни светови. Тргнувајќи од претпоставката дека уметноста претставува праксис преку кој се генерираат алтернативни, ненормативни, очудени и иновативни модели на дистрибуција на сензибилното (Жак Рансијер), односно интервенција и трансформација на доминантните културни модели преку кои се санкционира и регулира перцепцијата, чувствувањето, мислењето и делувањето на/во заедничкиот свет, изложбата стреми кон ангажирање на ваквиот потенцијал на уметноста, а со цел да се понудат трансформирачки и субверзивни организации на заедничкиот, споделен свет.

Презентација на Јованка Попова на Универзитетот Гете во Франкфурт

Интернационално претставување | презентација на Јованка Попова (MK) | конференција „Borders of Orders - Grenzziehungen, Konflikte und soziale Ordnung“ | Goethe University Frankfurt | 28 – 29 ноември, 2014

На Гете универзитетот во Франкфурт, во рамки на конференцијата Borders of Orders - Grenzziehungen, Konflikte und soziale Ordnung“, меѓу останатите учесници, своја презентација на тема „Активности меѓу форми на протест и социјално ангажирани уметнички практики“ имаше и Јованка Попова. Повеќе информации за случувањето можете да најдете на следниов линк:

 

http://www.normativeorders.net/en/events/young-researchers-conferences